விபூதியை தப்பி தவறியும் இந்த விரலால் தொடாதீர்கள் .மிகப்பெரிய கஷ்டம் ஏற்படுமாம் .

விபூதியை தப்பி தவறியும் இந்த விரலால் தொடாதீர்கள் .மிகப்பெரிய கஷ்டம் ஏற்படுமாம் .சிவபெருமானின் …

Read More

எது வாழ்க்கை? உலகப்பேரழகி கிளியோபாட்ராவின் கல்லறை வாசகம்.

எது வாழ்க்கை? உலகப்பேரழகி கிளியோபாட்ராவின் கல்லறை வாசகம். “உலகத்திலேயே அழகானப் பிணம் இங்கே …

Read More

அடிப்பாவிகளா! கடைசியில பாருக்கே வந்து சரக்கு அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்களா? நல்லா வெளங்கிடும்!

அடிப்பாவிகளா! கடைசியில பாருக்கே வந்து சரக்கு அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்களா? நாடும் வீடும் வெளங்கிடும்… …

Read More

போதிதர்மன் உண்மையிலேயே தமிழனா – அனைவருக்கும் பகிருங்கள் .

போதிதர்மன் உண்மையிலேயே தமிழனா ..போதிதர்மன் ஆறாம் நூற்றாண்டுகளில் இந்தியாவின் தென்பகுதியை ஆண்ட பல்லவ …

Read More