விபூதியை தப்பி தவறியும் இந்த விரலால் தொடாதீர்கள் .மிகப்பெரிய கஷ்டம் ஏற்படுமாம் .

விபூதியை தப்பி தவறியும் இந்த விரலால் தொடாதீர்கள் .மிகப்பெரிய கஷ்டம் ஏற்படுமாம் .சிவபெருமானின் …

Read More

அடிப்பாவிகளா! கடைசியில பாருக்கே வந்து சரக்கு அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்களா? நல்லா வெளங்கிடும்!

அடிப்பாவிகளா! கடைசியில பாருக்கே வந்து சரக்கு அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்களா? நாடும் வீடும் வெளங்கிடும்… …

Read More

போதிதர்மன் உண்மையிலேயே தமிழனா – அனைவருக்கும் பகிருங்கள் .

போதிதர்மன் உண்மையிலேயே தமிழனா ..போதிதர்மன் ஆறாம் நூற்றாண்டுகளில் இந்தியாவின் தென்பகுதியை ஆண்ட பல்லவ …

Read More

பத்தாம் வகுப்பு கூட தாண்டாத ராஜேஸ்வரியின் மாதவருமானம் லட்சத்திற்கு மேல் .பாராட்ட நினைத்தால் பகிருங்கள் .

பத்தாம் வகுப்பு கூட தாண்டாத ராஜேஸ்வரியின் மாதவருமானம் லட்சத்திற்கு மேல் .டாக்டருக்குப் படிக்கணுங்கிறதுதான் …

Read More