ஒரிஜினல் வீடியோ: ஜெயலலிதாவும் சசிகலாவும் பேசிய காட்சி உள்ளது

ஒரிஜினல் வீடியோ: ஜெயலலிதாவும் சசிகலாவும் பேசிய காட்சி உள்ளது.. வீடியோ கீழே உள்ளது …

Read More

ஜூலி நடித்த முதல் விளம்பரப்படுத்திற்கு வாங்கி சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?

ஜூலி நடித்த முதல் விளம்பரப்படுத்திற்கு வாங்கி சம்பளம் எவ்வளவு என்பதை விவரிக்கும் வீடியோ …

Read More

எந்தெந்த கோவில்களில் எப்படி வழிபட்டால் புண்ணியம் வந்து சேரும் பாவத்தில் இருந்து வீடு படலாம்!

எந்தெந்த கோவில்களில் எப்படி வழிபட்டால் புண்ணியம் வந்து சேரும் பாவத்தில் இருந்து வீடு …

Read More

உங்கள் நகத்தில் இதுபோன்ற அறிகுறி தோன்றுவது எதனால் தெரியுமா?

உங்கள் நகத்தில் இதுபோன்ற அறிகுறி தோன்றுவது எதனால் என்பதை விரிவாக விவரிக்கும் வீடியோ …

Read More