கீழ விழுந்த பர்ஸ் எடுக்க சென்றபோது நொடி இடையில் பிரிந்த உயிர் அதிர்ச்சி வீடியோ!!

சாலையில் செல்லும் போது மிகவும் கவனமாகவும் எச்சரிக்கையாகவும் இருங்கள் இல்லை என்றால் இது …

Read More

ஒரு நிமிடம் தாமதித்திறுந்தால் இந்த குழந்தையின் உயிர் போயிறுக்கும்.

இவர் தான் உண்மையான hero தக்க சமயத்தில் துரிதமாக செயல்பட்டு இந்த குழந்தையின் …

Read More

பெண் பிள்ளைகளை பெற்ற பெற்றோர்கள் பார்க்க வேண்டிய வீடியோ – அனைவருக்கும் பகிருங்கள்

பெண் பிள்ளைகளை பெற்ற பெற்றோர்கள் பார்க்க வேண்டிய வீடியோ.இது ஒரு விழிப்புணர்வுடன் கூடிய …

Read More

ராகிங் என்ற பெயரில் பெண்கள் செய்யும் கேவலத்தை பாருங்கள் .இப்படியெல்லாமா பெண்கள் செய்வார்கள் .

ராகிங் என்ற பெயரில் பெண்கள் செய்யும் கேவலத்தை பாருங்கள் .இப்படியெல்லாமா பெண்கள் செய்வார்கள் …

Read More