படிச்சுட்டு விழுந்து விழுந்து சிரிக்க ஒரு கணவன் மனைவி ஜோக்!!

படிச்சுட்டு சிரிங்க பாஸ்

ஒரு பெண்மணிக்கு மும்பையில் வேலை கிடைத்தது பெண்மணியும் தனியாக சென்று வேலையில் சேர்ந்தாள். அவளுக்கு தங்குவகற்கு வசதியான வீடும் கொடுத்தார்கள்.

அவள் இந்த விபரத்தை தன் கணவணுக்கு தெரிவிப்பதற்காக மொபைல் மூலம்
SMS feed செய்து அனுப்பினாள்.

SMS தவறுதலாக கணவனுக்கு பதில் வேறொறு நபருக்கு சென்று விட்டது. அந்த மனிதர் அப்பொழுது தான் தண் இறந்து போன மனைவிக்கு இறுதி மரியாதைகளை செய்து விட்டு வந்தார்.

அவர் அந்த SMS ஐ படித்து விட்டு மயங்கி விழுந்தார். அவரை அருகிலுள்ள HOSPITALல் ADMIT செய்தனர். அந்த SMSல் கீழே உள்ளபடி எழுதி இருந்து.

நான் இங்கு நல்ல படியாக வந்து சேர்ந்தேன். தங்குவதற்கு வசதியான இடமும் கிடைத்துள்ளது.

நீங்கள் என்னைபற்றி கவலை பட வேண்டாம். முடிந்தால் இரண்டொரு நாட்களில் உங்களையும் அழைத்து கொள்கிறேன்.

இப்படிக்கு
தங்கள்
மனைவி….
தனியாக சிரிக்க வேண்டாம்…

One Comment on “படிச்சுட்டு விழுந்து விழுந்து சிரிக்க ஒரு கணவன் மனைவி ஜோக்!!”

Comments are closed.