தனக்கு துரோகம் செய்த மேக் அப் மேனை துரத்தி அடித்த தல அஜித்..

தனக்கு துரோகம் செய்த மேக் அப் மேனை துரத்தி அடித்த தல அஜித் வீடியோ கீழே உள்ளது தவறாமல் தவிர்க்காமல் பாருங்கள் மறக்காமல் நண்பர்களுக்கு பகிருங்கள் நன்றி…

One Comment on “தனக்கு துரோகம் செய்த மேக் அப் மேனை துரத்தி அடித்த தல அஜித்..”

  1. What is this boss..
    I have been observing all this Ajith fans…
    They will always say enga Ajith makeup no. Always nature beauty..
    If Iam. Not wrong had he used for his family members…
    Only ajit may knew it…

Comments are closed.