எச்சரிக்கை பிராய்லர் கோழியின் ஈரல் பகுதியில் விசம் கலந்துள்ளது விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிப்பு!

எச்சரிக்கை பிராய்லர் கோழியின் ஈரல் பகுதியில் விசம் கலந்துள்ளது விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிப்பு! அதிகமாக பகிருங்கள்..  இந்த பதிவு குறித்த உங்கள் மேலான கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்கள் நன்றி….