சரியான ஆம்பளையா இருந்த ஏன் கிட்ட மோதி பாருங்கடா எச்ச ராஐவை தெறிக்கவிட்ட சீமான்

சரியான ஆம்பளையா இருந்த ஏன் கிட்ட மோதி பாருங்கடா எச் ராஐவை தெறிக்கவிட்ட சீமான் ஆவேசமாக பேசும் வீடியோ கீழே உள்ளது தவறாமல் தவிர்க்காமல் பாருங்கள் மறக்காமல் நண்பர்களுக்கு பகிருங்கள் நன்றி….