சமூகத்தின் அவலம். மாணவர்கள் முன்னாள் மாணவிகளை அம்மணமாக்கி தண்டனை கொடுத்த ஆசிரியர் – வீடியோவை பாருங்கள் .

சமூகத்தின் அவலம்.
மாணவர்கள் முன்னாள் மாணவிகளை அம்மணமாக்கி தண்டனை கொடுத்த ஆசிரியர் – வீடியோவை பாருங்கள் .இந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் .வீடியோ பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் .இதுபோன்ற சுவாரசியமான பதிவுகளுக்கு நமது பக்கத்தில் இணைந்திருங்கள் .