நமது பாரம்பரிய மருத்துவ முறை.. மரு உதிர எளிய வழிமுறை

இது நமது பாரம்பரிய மருத்துவ முறை உடம்பில் உள்ள மரு எளிதில் உதிர பயன்படும் மூலிகை அதிகமாக பகிருங்கள்…

இந்த வீடியோ குறித்த உங்கள் மேலான கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்கள் நன்றி கூறினார்…