நாட்டுகோழிகள் அடை வைக்கும் பொழுது இந்த மூன்று பொருட்களை கட்டாயம் வையுங்கள்!

நாட்டுகோழிகள் அடை வைக்கும் பொழுது இந்த மூன்று பொருட்களை கட்டாயம் வையுங்கள்! அறிவியல் பூர்வமான பதிவு அதிகமாக பகிருங்கள் இந்த வீடியோ குறித்த உங்கள் மேலான கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்கள்..