வேலைக்காரி – சிறுகதை தவறாமல் தவிர்க்காமல் படிக்கவும்..

அந்தப் பெண்ணைச் சமையல்வேலைக்கு வைத்துக் கொள்ளும்படியாக டாக்டரின் மனைவி வித்யா தான் சிபாரிசு …

Read More

அப்பான்னு நினைச்சேன் அசிங்கமாய் தொட்டான்…. சகோதரன்னு பழகினேன் சங்கட படுத்தினான்……! மாமான்னு பேசினேன்…

அப்பான்னு நினைச்சேன் அசிங்கமாய் தொட்டான்…. சகோதரன்னு பழகினேன் சங்கட படுத்தினான்……! மாமான்னு பேசினேன் …

Read More